Mi smo pouzdani, posvećeni i specijalizirani partneri za lakši život – ORTOPEDSKA POMAGALA – PELENE ZA ODRASLE – SLUŠNI APARATI – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJALI I OPREMA – UGOVORNA SPECIJALIZIRANA RADNJA – Mi smo Ugovorni Partneri Zavoda zdravstvenog osiguranja - NAZOVITE NAS I INFORMIŠITE SE!     |     Mi smo pouzdani, posvećeni i specijalizirani partneri za lakši život – ORTOPEDSKA POMAGALA – PELENE ZA ODRASLE – SLUŠNI APARATI – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJALI I OPREMA – UGOVORNA SPECIJALIZIRANA RADNJA – Mi smo Ugovorni Partneri Zavoda zdravstvenog osiguranja - NAZOVITE NAS I INFORMIŠITE SE!

O nama

O NAMA

Siguran partner u brizi o zdravlju!

Cemedic d.o.o., Zenica je preduzeće koje svojim pojavljivanjem i radom, prvobitno na lokalnom nivou, a kasnije i širom Bosne i Hercegovine zauzima značajno mjesto u radu sa medicinskim pomagalima. Segment našeg rada obuhvata veleprodaju i maloprodaju medicinskih sredstava, te pružanje raznih usluga našim korisnicima.

Cemedic d.o.o.  je osnovano početkom 2010 godine. Sjedište preduzeća je u Zenici. Poslovanje je bazirano na Veleprodaji i maloprodaji medicinskih sredstava.

Predhodno iskustvo osnivača te procjenjene potrebe tržišta u početku su nas opredjelile za užu specijalnost za rad sa ortopedskim pomagalima. Danas je Cemedic prepoznatljiv po svojim širokim programima ortopedskih pomagala širom Bosne i Hercegovine.

Nešto kasnije, kroz partnerstvo sa njemačko-turskim proizvođačem slušnih aparata, ulazimo u područje rada sa slušnim aparatima. U ovom segment, razvojem kadra te popratnih potencijala uz formiranje vlastitog servisa, preuzimamo značajnu a u nekim kantonima i vodeću ulogu u opskrbi korisnika slušnim pomagalima.

Osnovni motiv našeg rada je zadovoljstvo naših kupaca i ključno je za očuvanje stalnih poboljšanja naših usluga. 

Decenijsko iskustvo u radu sa medicinskim pomagalima uz primjenu međunarodnih normi iz medicinske oblasti, opredjelilo nas je za programe i ino-partnere sa kojima u kontinuitetu uspješno povećavamo: 

  • kvalitet proizvoda i usluga
  • realizaciju rješenja prema zahtjevima ljekara, medicinskog osoblja i krajnjih korisnika 
  • očekivanja naših kupaca i pri tome ostajemo na nivou umjerenih, prihvatljivih i konkurentnih cijena. 

Više sigurnosti

CERTIFIKAT

ISO 9001:2015

Za kontinuitet stalnih poboljšanja i konkurentskih prednosti, odlučili smo se poslovati po međunarodnom standardu EN ISO 9001:2008  odnosno 9001:2015 i time se obavezali na slijedeće principe:

  • Realizaciju rješenja koja u cijelosti zadovoljavaju potrebe naših klijenata
  • Postavljanje ambicioznih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva kvaliteta koji će nas voditi ka konstantnom razvoju. 
  • Stalno preispitivanje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom
  • Stalnu edukaciju zaposlenih
  • Stvaranje partnerskih odnosa sa kupcima i dobavljačima
  • Promociju timskog rada
  • Poboljšanje konkurentskog položaja na tržištu

Naše specijalizirane
prodavnice

Poslovnica Zenica

Poslovnica Sarajevo